OZNAM

Od 1.10.2015 získate nové informácie o našej škole na novovytvorenej webovej stránke:

szskrompachy.edupage.org

Údaje budeme postupne dopĺňať a aktualizovať.

 


Modernizácia tried

V školskom roku 2013/2014 boli v budove na Ul. SNP 49,  zmodernizované triedy pre žiakov s variantom vzdelávania A, B a C. Taktiež boli zmodernizované aj triedy v budove  na Lorencovej ulici.

 

História ŠZŠ v Krompachoch

1.9. 1968 bola v Krompachoch zriadená Osobitná škola, ktorej sídlo tvorili triedy v Základnej deväťročnej škole na ulici Slovenského národného povstania č. 25 tzv. vonkajšej školy. V prvom školskom roku školu navštevovali žiaci z Krompách, Richnavy, Kluknavy, Sloviniek, Hrišoviec, Kaľavy.

V školskom roku 1969/1970 bola škola umiestnená na dvoch miestach. Dve učebne sa zriadili v spoločnom objekte so základnou deväťročnou školou 1. – 5. ročník a jedna učebňa v budove ľudovej školy umenia.

Školský rok 1972/1973 bol zahájený v nových priestoroch na Lorencovej ulici č. 45. Otvorenie školského roka 1973/1974 sa začalo v novej budove na Lorencovej ulici, ktorá bola upravená pre osobitnú školu.

Viac... »

Kontakt

 
ŠZŠ Krompachy
Ul. SNP 49
053 42 Krompachy
Slovenská Republika
 
riaditeľka:  Mgr. Beáta Figľárová
tel.: 053 381 0889
mobil: 0917 630 253
e-mail: krompachyszs@gmail.com
 
zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
tel. 053 447 2567
mobil 0917 630 247
 
tel. ekonómka: 053 447 2567
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
Obvodný úrad Košice
 
Mesto Krompachy
 
           
VEĽKÉ KNIŽNÉ VENOVANIE – PODPORTE NÁS